cheep-site
تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۸
نویسنده  user3

شصت و سومین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در سند پایانی خود به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجتناب هرگونه اقدام یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری مخالف حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل علیه کشورهای درحال توسعه شد.

 بند مذکور مخالفت جدی آمریکا و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت اما کشورهایی همچون کوبا، چین، پاکستان، نیکاراگوئه و گروه آفریقا از آن حمایت کردند و در نهایت به تصویب رسید.
نشست کمیسیون مقام زن از ۱۱ تا ۲۲ مارس ۲۰۱۹ تحت عنوان تامین اجتماعی، خدمات عمومی و زیربناهای پایدار در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
سرمایه گذاری در حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار برای حمایت از بهره وری از کار زنان از جمله در اقتصاد غیر رسمی و حصول اطمینان از اینکه این سرمایه گذاری ها با کاهش بودجه و ریاضت اقتصادی تضعیف نمی شود؛ تعهدات چند جانبه برابری جنسیتی، دسترسی به خدمات اجتماعی زنان و دختران در تمام سنین از جمله پوشش برای مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشستگی دیگر موارد مندرج در این سند پایانی بوده است.
در این سند همچنین بر تقویت مشارکت و رهبری زنان و سازمان های زنان در گفت وگوهای سیاسی و تصمیم گیری مربوط به سیستم های حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار تاکید شده است.
کمیسیون مقام زن همچنین مجازات و فقدان پاسخگویی را که در نابرابری های تاریخی و ساختاری ریشه دارد و سبب خشونت فراگیر علیه زنان می شود، به شدت محکوم کرده است.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید