cheep-site
تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷
نویسنده  user3

دولت هزینه بالایی صرف بیمه سلامت کرده است تا دغدغه ای جز رنج کسالت پیش روی بیماران قرار نگیرد اما در برخی از موارد مردم از حق و حقوق خود در این بخش غافل هستند و به صورت بهینه از خدمات بهداشتی و درمانی بهره نمی برند؛ ضمن اینکه گاهی نیز اطلاعات محدودی از این طرح ارزشمند و دستاورد دولت تدبیر و امید دارند.
میزگرد ایرنای آذربایجان غربی با موضوع «بیمه سلامت، حقوق شهروندی و مشتری مداری» با حضور برخی از مسوولان و نماینده بیمه شدگان، بیمه سلامت را به عنوان نماد توجه دولت تدبیر و امید به حقوق شهروندی معرفی کرده و ضرورت اطلاع رسانی در بخش حقوق و تکالیف بیمه شدگان را آشکار می کند.
سازمان بیمه سلامت نیز منشور حقوق و تکالیف بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران را در ۲ بخش و ۲۰ بند تنظیم کرده و بر اساس این منشور از مطالبه گری و برخورد محترمانه با ارائه دهندگان خدمات به عنوان سنگ بنای حقوق و تکالیف بیمه شدگان یاد شده است اما مشتریان این سازمان هنوز به مرحله مطالبه گری نرسیده اند.

** ایرنا: چه ارتباطی میان منشور حقوق شهروندی و بیمه سلامت وجود دارد؟
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: سلامت به عنوان تامین کننده رفاه اجتماعی مورد توجه دولت بوده و این شاخص توسعه علاوه بر منشور حقوق شهروندی به صورت عملی با اجرای طرح تحول سلامت و گسترش چتر بیمه سلامت مورد توجه قرار گرفته است.
اکبر محمدی با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم اطلاعات کافی از حقوق و تکالیف خود در خصوص بیمه سلامت و این دستاورد دولت ندارند، ادامه داد: همانطور که تحصیل به عنوان یک حق اجتماعی به مطالبه در بین دانش‌آموزان تبدیل شده، سلامت نیز باید به یک مطالبه در بین شهروندان تبدیل شود اما حقوق شهروندی در خصوص بیمه سلامت قبل از دولت تدبیر و امید مغفول مانده بود.
معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی نیز گفت: علاوه بر اینکه اجرای طرح بیمه سلامت جلوه ای از توجه دولت به حق و حقوق مسلم شهروندان است، سازمان بیمه سلامت هم در مرحله اجرای طرح نسبت به رعایت حقوق شهروندان و تکالیف آنان حساسیت دارد.
دکتر فریده جعفری با اشاره بر اینکه بیمه سلامت در راستای تحقق حقوق شهروندی منشوری را تهیه و در تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد نصب کرده، افزود: این منشور در ۱۱ بند مربوط به حقوق بیمه شدگان و ۹ بند مرتبط به تکالیف آنان طراحی شد.
نماینده بیمه شدگان در این میزگرد به سراغ اصل موضوع یعنی نبود آگاهی نسبت به حق و حقوقشان در خصوص بیمه سلامت رفت و گفت: متاسفانه مراجعه کنندگان نسبت به خدمات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت آشنایی کافی ندارند و از سهم پرداختی خود در مراکز درمانی بی اطلاع هستند.
جواد مجیدی با تاکید بر اینکه مشتریان سازمان بیمه سلامت باید از حقوق خود و از جمله تعرفه ها آگاهی کامل داشته باشند، به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: مراکز درمانی دولتی از سال ۱۳۹۳ حق ندارند تا بیماران و اطرافیان آنان را برای تهیه دارو به بیرون از بیمارستان بفرستند اما عده کمی از این موضوع اطلاع دارند و حقوق آنان در برخی از موارد تضییع می شود.
وی افزود: افراد جامعه هر چقدر نسبت به حق و حقوق شهروندی خود بیشتر آگاه باشند، سلامت سیستم درمان بیشتر تضمین شده و از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری می شود.
رییس اداره بیمه گری و درمان اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی هم گفت: اطلاع رسانی ضعیف به حلقه گمشده بین حقوق بیمه شدگان و سازمان بیمه سلامت تبدیل شده است.
رضا رنجی ادامه داد: هدف بیمه سلامت توانمندسازی مردم بوده و به همین منظور ۵۸ دفتر نمایندگی پیشخوان برای ارائه خدمات در بخش تعویض دفترچه در سطح آذربایجان غربی راه اندازی شده است.
وی تاکید کرد که اجرای منشور حقوق شهروندی و توانمندسازی مردم جز با اطلاع رسانی دقیق و صحیح برای جلب مشارکت آنان تحقق نمی یابد.

** ایرنا: حقوق بیمه شدگان چگونه محقق می شود؟
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: تحقق حقوق بیمه شدگان نیازمند افزایش سطح آگاهی آنان از طریق اطلاع رسانی و دسترسی مناسب به خدمات است.
محمدی ادامه داد: برای سوق دادن بیمه شدگان به مطالبه گری در زمینه حقوقی که در عرصه بیمه سلامت دارند و ارتقای سطح آگاهی آنان نسبت به تکالیفشان باید از شیوه های خلاقانه استفاده شود و به عنوان نمونه می توان از قالب هنر برای انتقال معنا در این بخش استفاده کرد.
دکتر جعفری، معاون اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی نیز گفت: اطلاع رسانی دقیق باعث می شود که فرد نسبت به حق و حقوق خود آگاهی داشته باشد و این امر نیازمند همکاری دستگاه های ذیربط است.
مجیدی، نماینده بیمه شدگان هم گفت: تنها اطلاع رسانی در این زمینه کافی نیست و فرآیند کار باید اصلاح شود؛ به عنوان نمونه اجرای طرح های پزشک خانواده و نظام ارجاع موجب اصلاح امور شده و حقوق بیمه شدگان رعایت می شود.
رنجی، رییس اداره بیمه گری و درمان اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی هم گفت: حس کنجکاوی بیمه شدگان باید برانگیخته شود زیرا در این صورت آگاهی خود را افزایش می دهند و از خدمات مناسب بهره مند می شوند.

** ایرنا: بیمه شدگان چه تکالیفی بر عهده دارند؟
محمدی، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: بیمه شدگان باید قدردان و مطالبه گر بوده و برخورد محترمانه با کادر درمانی و عرضه کنندگان خدمات داشته باشند اما تحقق همین انتظارات هم در گرو ارتقای سطح آگاهی آنان است.
دکتر جعفری، معاون اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی نیز گفت: سازمان بیمه سلامت تکالیف بیمه شدگان را در ۹ بند تنظیم کرده و در یکی از بندهای آن خواسته شده است تا دفترچه بیمه درمان خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
وی اضافه کرد: مشارکت در حفظ سلامت فردی و اجتماعی از بیمه شدگان انتظار می رود و آنان باید با رعایت ضوابط جاری از جمله نظام ارجاع و توجه به توصیه‌های کادر درمان از ایجاد هزینه‌های غیرضروری اجتناب کنند.
وی ادامه داد: بیمه شدگان در طول زمان انتظار برای دریافت خدمات باید با سعه صدر و حفظ نظم با ارائه دهندگان خدمات همکاری کنند.
مجیدی، نماینده بیمه شدگان هم گفت: بیمه شدگان دفترچه های بیمه را چک سفید تلقی کرده و استفاده دیگران از این دفترچه ها را در برخی از موارد بلامانع تصور می کنند.
وی اضافه کرد: مردم باید منابع اطلاعاتی و آموزش ارائه شده از سوی مراکز طرف قرارداد و نهادهای تابعه سازمان را به دقت مطالعه کنند اما وقت چندانی برای این کار صرف نمی کنند.
رنجی، رییس اداره بیمه گری و درمان اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی هم گفت: بیمه شدگان با رعایت اصول اخلاقی و با عنایت به ماهیت هزینه زا بودن دفترچه ها باید از هرگونه اقدامی که منجر به بروز تخلف و سوء استفاده از منابع عمومی می شود، دوری کنند.

** ایرنا: چه پیشنهادی برای تحقق حقوق و تکالیف بیمه شدگان دارید؟
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: اطلاع رسانی دقیق و شفاف با استفاده از کانال های مختلف ارتباطی ضروری است اما باید زیرساخت های لازم هم برای عرضه خدمات مطلوب فراهم شود.
محمدی ادامه داد: باید به دنبال شرکای اجتماعی باشیم زیرا این امر جامعه ی در حال گذار ایران را به صورت زنجیروار به هم وصل کرده و تحقق اهداف را تسهیل می کند.
وی افزود: باید منافع ملی را بر منافع سازمانی ترجیح دهیم و قدم اول حل مشکل جامعه، رفع نقاط ضعف در امر اطلاع رسانی است.
معاون اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی هم گفت: بیمه سلامت تولید محتوای خوبی داشته ولی در انتشار آن به دلیل همکاری نکردن دستگاه های متولی، موفق عمل نکرده است.
دکتر جعفری بیان کرد: پزشک خانواده، زمینه ‌سازی اطلاع رسانی دقیق را در جامعه فراهم می کند و افراد را از حقوق شهروندی خود مطلع می سازد.
وی ادامه داد: در برخی موارد تضاد منافع در سازمان ها باعث شده است تا حقوق برخی افراد در جامعه ضایع شود؛ قانون باید به درستی در جامعه حاکم باشد و از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری گردد.
وی بیان کرد: تا زمانی که مسوولان از نزدیک با مشکلات مردم روبرو نشوند، مشکلات جامعه حل نمی‌شود.
مجیدی، نماینده بیمه شدگان در میزگرد ایرنای آذربایجان غربی هم گفت: کرامت و شأن انسانی مشتریان در برخی موارد پایمال می ‌شود و باید این امر ناپسند حذف شود.
رنجی، رییس اداره بیمه گری و درمان اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی نیز گفت: آموزش و اطلاع رسانی جای خود را دارد ولی در حال حاضر یکی از اصلی ‌ترین روش‌های آگاهی بخشی و تحقق حقوق شهروندی، جاانداختن اجرای طرح پزشک خانواده است تا اطلاعات لازم در اختیار بیماران قرار گیرد.
به گزارش ایرنا سازمان بیمه سلامت با تحت پوشش قرار دادن حدود ۳۸ میلیون نفر از جمعیت، بزرگترین سازمان بیمه‌ گر کشور است و تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی (ره) بعد از این سازمان قرار دارد.
بیمه سلامت از نظر نوع ارایه خدمت با صندوق های مختلف تفاوتی ندارد و همه افراد خدمات یکسان دریافت می کنند؛ فقط در عرضه خدمات به صندوق بیمه روستاییان کمی تفاوت وجود دارد که به نفع بیمه شدگان است.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید