cheep-site
تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۸
نویسنده  user3

احمد مومنی‌راد اظهار داشت: این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی کاشانکی مورد رسیدگی قرار گرفت. دادستانی کل کشور و وزارت کشور از شاکیان پرونده روزنامه قانون هستند و هیات منصفه دادگاه مطبوعات متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: مدیرمسئول هفته‌نامه نبض بازار به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا و همچنین در مورد اتهام افترا با اکثریب قریب به اتفاق آرا، مجرم شناخته شد. البته هیات منصفه متهم را در هر دو اتهام مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد گفت: همچنین مدیرمسئول نشریه دنیای فوتبال در عناوین اتهامی انتشار مطالب خلاف واقع، نقل مطالب گروه‌های منحرف و تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و بابت اتهام انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از تصاویر زنان با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید