cheep-site
تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
نویسنده  user3

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن مدیران مسئول روزنامه «روزان» و ماهنامه «زنبورداران پیشرو» خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه احمد مومنی راد روز یکشنبه با اشاره به برگزاری جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه روزان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و با اکثریت قریب به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.
وی افزود: مدیرمسئول و مصاحبه شونده ماهنامه زنبورداران پیشرو نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند و هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیرمسئول این ماهنامه را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست ولی مصاحبه شونده را مستحق تخفیف دانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اضافه کرد: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید